Hướng dẫn cúng dường Kar Sur

Sau đây là tổng hợp hướng dẫn từ Đạo Sư Sonam Jorphel Rinpoche & Dozin Rinpoche về hướng dẫn cúng dường kar sur .

cúng dường sur
cúng dường sur

Việc thực hành cúng Sur giúp mang lại lợi lạc cho chúng sinh khắp 6 cõi giới nói chung, loài quỷ đói nói riêng. Chúng sinh thảy đều là mẹ hiền của chúng ta tự bao đời kiếp. Dâng cúng đến họ chính là ta đang gieo nhân tốt để gặt quả lành

1). Câu hỏi : Cúng Sur cả tháng 7 (âm lịch) được ko?

– Điều này rất tốt. Tuy nhiên, vì khi cúng có đốt phẩm vật, có dùng lửa, nên con cần cẩn thận. Nếu địa điểm không thuận tiện, con có thể đốt ít cúng phẩm thôi cho an toàn. Cúng phẩm tuy nhỏ bé, nhưng con cúng dường trên nền tảng lòng bi mẫn lớn lao là được.

2). Địa điểm thực hành:

+ Theo truyền thống: cúng bên ngoài nhà, ngoài sảnh ngoài sân, ở nghĩa trang khi thăm mộ

+ Tuy nhiên, nếu nơi sinh sống của con không thuận tiện để mang ra bên ngoài (ví dụ như căn hộ nhỏ, v.v…) thì con có thể cúng trong nhà, đặt dụng cụ đốt hướng ra cửa.

+ Có một số quan niệm cho rằng khi cúng trong nhà thì ngạ quỷ, tinh linh sẽ ẩn nấp tại nơi ở của ta. Tuy nhiên, điều này không đúng. Khi con tiến hành cúng, điều tối quan trọng con cần luôn trì giữ đó là lòng bi mẫn hướng đến đối tượng thọ nhận. Nếu con trưởng dưỡng được lòng bi mẫn như thế thì thời khóa cúng dường của con sẽ trở nên cực kỳ lợi lạc.

3). Thời gian thực hành:

+ Theo truyền thống: cúng vào lúc chiều hoặc tối. Tuy nhiên, nếu con vướng bận công việc, con hoàn toàn có thể cúng vào buổi sáng

+ Có những gia đình có người thân vừa qua đời, họ có thể thỉnh chư Tăng đến, hoặc tự tiến hành cúng, 3 thời trong ngày.

4).  Khai kinh: Đầu tiên và luôn luôn khởi sự một thời thực hành là chúng ta sẽ lễ lạy ba lạy trước Tam Bảo, thiền định (thời gian tùy theo khả năng của mỗi người) và tụng đọc Phát khởi tâm vị tha, Bồ đề tâm hạnh, Quy y và phát Bồ Đề Tâm, Tứ Vô Lượng Tâm.

(Nếu quý đạo hữu thực hành cúng Sur kèm các pháp hành khác thì chỉ cần khai kinh và kết kinh 1 lần cho cả thời tu)

5).  Đốt phẩm vật cúng dường :

a). Đồ cúng cho ngạ quỷ nên dùng làm bằng đất sét (đồ vật bằng vàng bằng bạc không thích hợp với Ngạ quỷ) cần có lửa, than sạch sẽ. Đặt lò đốt cúng dường Sur trên một bệ cao không nên đặt thấp dưới đất. Đốt cháy xém các vật phẩm này trên than hồng trong một đồ đựng không làm bằng sắt hay kim loại cứng.

b). Lúc đốt, nếu có thời gian thì con có thể tụng thêm minh chú Om Mani Padme Hung (hoặc bất cứ minh chú của vị Bổn tôn nào mà con hành trì thường nhật hoặc con có kết nối)

6). Kết kinh: Chúng ta có thể kết hợp với các bài nguyện khác sau đó đến phần Hồi hướng.

7). Hướng dẫn trọn vẹn thực hành theo nghi quỹ :

Vẩy nước bình sái tịnh vào vật phẩm cúng dường Sur và đọc tụng những Mantra như sau:

Đoản nguyện Quy y (3 lần)

SANG-GYE CHÖ-DANG TSOG KYI CHOG NAM LA

CHANG-CHUB BAR DU DAG-NI KYAB-SU CHI

DAG-GYI  JYIN-SOK GYI-PAY SO-NAM KYI

DRO-LA  PEN-CHIR SANG-GYE  DRUB-PAR  SHOG

Tứ vô lượng tâm (3 lần)

MA NAM-KHA DANG NYAM-PAY SEM-CHEN THAM-CHE DE-WA DANG DE-WAY GYU-DANG DEN-PAR GYUR CHIK

DUG-NGAL DANG DUG-NGAL GYI GYU DANG DRAL-WAR GYUR CHIK

DUG-NGAL ME-PAY DE-WA DANG MI DRAL-WAR GYUR CHIK

NYE-RING CHAK-DANG NYI-DANG DRAL-WAY TANG NYOM-LA  NE-PAR GYUR CHIK

Quán tưởng bản thân trong hình tướng Bổn Tôn bất kỳ hoặc trong hình tướng Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát

Om ben za a mi ta kuta li ha na ha na hum phat (nhờ thầy Trí Không xem lại)

(quán tưởng từ luân xa tim phóng ra vô số các vị thần phẫn nộ tiến tới vật phẩm cúng dường sur và mang mọi chướng ngại, thần, ma quỷ có trong vật phẩm cúng dường Sur đi).

Sau đó đọc thần chú

OM SVABHAWA SHUDDHA SARVA DHARMA SVABHAWA SHUDDHO HANG

Đọc xong quán tưởng tất cả bản chất của pháp giới này là rỗng lặng và tâm chúng ta cũng là tâm rỗng lặng thanh tịnh, mọi tư tưởng nhị nguyên của chúng ta đều được thanh tịnh (Tính Không ở đây là không còn bám chấp và các tư tưởng nhị nguyên trong ý nghĩ) để tâm chúng ta trong trạng thái rất thanh tịnh hoàn toàn thanh tịnh và trong trạng thái đó ta mới khởi sự tu tập pháp tu này.

Từ trong tánh Không đó xuất hiện khói-Sur có bản chất là năm lạc thú giác quan (sắc, thanh, hương, vị, xúc đều rất mềm mại và thanh tịnh làm hài lòng năm giác quan của chúng sinh) hiện diện của các chất thể linh thánh, và thực chất là chất cam lồ-trí tuệ vô tận và tinh khiết, bao la như không gian.

Đọc OM AH HUNG (3 lần)  (nhờ sự gia hộ của Thân – Khẩu – Ý Kim Cương các vật phẩm cúng dường được thanh tịnh và tăng lên rất nhiều)

Múa ấn liên hoa, vừa bắt ấn vừa đọc thần chú vừa quán tưởng sự tịnh hóa và tăng trưởng (thân khẩu ý cùng lúc) Bắt ấn Hư Không Tạng Ấn và chuyển động theo chiều kim đồng hồ

OM BADZRA SAPARANA KHĂNG (bắt ấn và đọc chú 3 lần)

Hưng không tạng ấn
Hưng không tạng ấn

OM AH HUNG HRI (thần chú ban phước) GURU DEVA DAKINI SARVA BUDDHA BODHISATTVA SAMAYA DZA JNYANA DZVALA RAM IMAM BALINGTA KHA KHA KHAHI KHAHI (Đọc 3 lần)

Con dâng món cúng dường lửa gồm năm lạc thú giác quan này cho Ba Gốc (Guru, Yidam, Dakini) và chư Phật, Bồ Tát và Hộ Pháp giữa những ngọn lửa-trí tuệ – xin chấp nhận nó với lòng từ ái.

Nhờ đó cầu mong các bệnh tật, tinh linh xấu ác, tội lỗi, che chướng và những thế lực thù địch của chúng con

SARVA SHANTIM KURUYE SVAHA (được làm an dịu).  (hoạt động tức tai)

Cũng nguyện mọi sự trường thọ, công đức, vinh quang và của cải

PUSHTING KURU OM (tăng trưởng).                        (hoạt động tăng ích)

Nguyện các vị trời và quỷ ma, loài người, thực phẩm và của cải được tụ hội [nhờ năng lực của chúng con]                                                        (hoạt động kính ái)

WASHYANG KURU HO.

Nguyện mọi thế lực sai lạc không thể chế ngự bằng những phương cách an bình sẽ được điều phục

MARAYA HUNG PHAT.                            (hoạt động hàng phục)

Con đảnh lễ Đức Thế Tôn Dribpa Nampar Selwa. (Đấng tịnh trừ tất cả nghiệp chướng)

Khi con chết, nguyện những hoàn cảnh bất lợi của sự chết hay đau khổ dữ dội không xảy ra trong tiến trình chết, và nguyện cái chết xuất hiện như con đường Tịnh Quang, sự giác ngộ Pháp Thân.

NAMA SURU PHUBHAYE SVAHA ADHI PATI SVAHA IMAM BALINGTA KHA KHA KHAHI KHAHI (tụng 3 lần)

Con cúng dường các Càn thát bà-vương Rabga và Surphunga v.v.., và đặc biệt là cúng dường tất cả các loại Càn thát bà.

OM AKARO MUKHAM SARVA DHARMA NAM ADYAN UTPANA TVATA OM AH HUNG PHAT SVAHA

Tụng 3 lần khi gia trì vừa tụng vừa bắt ấn: – múa ấn liên hoa – đặt ấn –  sau mỗi lần đọc hết câu thần chú búng 2 tay trái phải (Thần chú pháp giới bất sinh)

Con cúng dường tất cả các vị bảo hộ của cõi Diêm phù đề (trái đất) nói chung, và đặc biệt là cúng dường Thiên Long Bát Bộ và các tinh linh địa phương lang thang và cư trú trong miền đất của chúng con.

OM HASA BHADRA SURU PHUBHA SVAHA (tụng 3 hay 7 lần tùy theo thời gian).

Con hồi hướng việc cúng dường cho các chúng sinh trong thế giới đã chết hôm qua hay mới chết gần đây, bị giết chết hay tự tử v.v.., những người đã mất thân cũ và chưa có thân xác mới, lang thang trong bardo, và sống nhờ các mùi hương và những món cúng dường Sur. Hơn nữa, đứng đầu là cha mẹ con, con hồi hướng nó cho tất cả chúng sinh trong sáu loài, ngũ đạo (trời, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục), và tứ sinh (bốn cách sinh ra: thai sinh, hóa sinh, noãn sinh, thấp sinh).

Nguyện các chúng sinh-bardo thoát khỏi sự đói khát, kinh hoàng, khiếp sợ, và những vực sâu kinh khiếp, và nguyện những lầm lạc của ác nghiệp của họ ngừng dứt.

Nguyện họ nhớ lại giáo huấn của các Đạo sư, nhận ra trạng thái bardo, và nhờ nương tựa pháp quán tưởng Bổn Tôn mà ở trong bardo giác ngộ được Báo Thân.

Nguyện tất cả chúng sinh cũng thoát khỏi sinh tử và nhanh chóng đạt được trạng thái toàn trí.

NAMO RATNA TRAYAYA OM KAMKANI KAMKANI ROTSANI ROTSANI TROTANI TROTANI TRASANI TRASANI PRATIHANA PRATIHANA SARVA KARMA PARAMPARANIME SARVA SATTVA NANTSA SVAHA (3 lần) (Thần chú Đức Phật Bất động)

Tụng thêm thần chú của Đức phật Bất động, Đức Phật vô lượng quang, Đức phật Đại nhật như lai, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư, Thần chú Om mani padme hum (tùy theo khả năng trì tụng)

Nhờ công đức này, nguyện chúng sinh trong ba cõi và người đã chết đang lang thang trong bardo (cõi trung ấm) không sinh trong những cõi thấp, và đạt được hạnh phúc trong các thượng giới.

Nguyện tất cả những ai trì tụng danh hiệu của Đức Phật Bất Động đều được tái sinh trong trú xứ của Ngài – cõi tịnh độ ‘Hỉ lạc Viên mãn’ở phương đông.

Tụng những lời nguyện hồi hướng như thế .

Thanh Liên dịch Việt ngữ

Tashi Phunchok Biên tập lại theo bài giảng của thầy, mọi sai sót thuộc về người dịch, mọi công đức xin hồi hướng cho hết thảy hữu tình chúng sinh.

Đặt mua : Hương bột Kar Sur cúng khói cúng thí thực

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *