Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn
Chat with me
Các sản phẩm “Hương làm ở tu viện”
Hương trầm thảo dược Lapchi Gangrra Nesang loại..
150.000 VNĐ
(có hàng)
Hương do tu viện dòng Drikung bên Nepal làm
Hương que Surpo do tu viện chùa Shechen làm. Dùng khi..
70.000 VNĐ
(có hàng)
Hương que Surpo do tu viện chùa Shechen làm. Dùng khi có đám..
Hương tháp nón Bodhi Meditation - nguyên liệu thảo..
80.000 VNĐ
(có hàng)
Hương tháp nón Bodhi Meditation - nguyên liệu thảo dược..
Hương bột cúng Riwo Sangcho do Tu viện chùa Shechen..
180.000 VNĐ
(có hàng)
Hương bột cúng Riwo Sangcho do Tu viện chùa Shechen làm. Cúng..
Hương thảo dược Tây Tạng - SORIG TIBETAN INCEN..
150.000 VNĐ
(có hàng)
Hộp có 03 bó hương, mỗi bó 20 que, tổng 60 que
Tổng số: 11 Sản phẩm.