Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn
Chat with me

Hương bột thảo dược Tsheringma loại đặc biệt - 108 thảo dược đặc biệt Bhutan. Menjong Sorig

Giá Online:  
180.000 VNĐ
(có hàng)
Lượt xem:   2625
Thông tin chi tiết
Sản phẩm liên quan
Hỗ trợ dịch vụ
Phương thức thanh toán

Hương bột thảo dược Tsheringma loại đặc biệt - 108 thảo dược đặc biệt Bhutan. Menjong Sorig

Thành phần hương được làm từ 108 loại cỏ cây thảo dược và hương liệu từ vùng đất thanh tịnh quanh dãy Himalayan. Loại hương này có trong kinh sách cổ được soạn ra bởi Ngài Liên Hoa Sanh (Guru Padmasambhava).  Hương có mùi thơm đậm đà phong phú mùi vị có thể được đốt dùng trong nhiều nghi lễ cầu nguyện và người tu như cúng dường các vị thần & vị trời trong 03 cõi.  Hương này có thể được sử dụng để tẩy tịnh , tấy uế môi trường xung quanh và làm an dịu tâm thức bất an hoặc dùng để làm sạch và làm dịu môi trường xung quanh.


Hương bột thảo dược Tsheringma loại đặc biệt - 108 thảo dược đặc biệt Bhutan. Menjong Sorig

Thành phần hương được làm từ 108 loại cỏ cây thảo dược và hương liệu từ vùng đất thanh tịnh quanh dãy Himalayan. Loại hương này có trong kinh sách cổ được soạn ra bởi Ngài Liên Hoa Sanh (Guru Padmasambhava).  Hương có mùi thơm đậm đà phong phú mùi vị có thể được đốt dùng trong nhiều nghi lễ cầu nguyện và người tu như cúng dường các vị thần & vị trời trong 03 cõi.  Hương này có thể được sử dụng để tẩy tịnh , tấy uế môi trường xung quanh và làm an dịu tâm thức bất an hoặc dùng để làm sạch và làm dịu môi trường xung quanh.